Uitreiking van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs - 10 december 2004

In 2004 had met name lid Lidwien Beijk zich bijzonder ingespannen om Kalinka onder de aandacht te brengen van de commissie die jaarlijks de Rotterdamse Vrijwilligersprijs toekent. Voor de 15e keer reikte het college van B.en W. op 10 december 2004 de Rotterdamse Vrijwilligersprijs uit om het belang van vrijwilligerswerk te onderstrepen. Naast de hoofdprijs van € 7500 worden in elk van de 5 categorieën een winnaar en een opvaller geselecteerd. Het jubileumproject van Kalinka werd in de categorie "kunst, cultuur en media" als opvaller bekroond, mdat volgens de jury met het gedenkboek en de tentoonstelling een belangrijke bijdrage is geleverd aan de geschiedschrijving van Rotterdam en de Rotterdammers.

Kalinka - Uitreiking van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs - 10 december 2004

De prijsuitreiking op 10 december zou voor alle winnaars een leuk feest en een flinke publiciteitswaarde betekenen, zo ook voor Kalinka. We zouden een aantal liederen ten gehore brengen, het boek zou plechtig overhandigd worden aan de wethouder en we mochten een reclamezuil inrichten met affiches, posters en flyers. We waren er helemaal klaar voor (Christoph had na overleg met Hansje en Lidwien alles piekfijn in orde gemaakt) maar net als bij de doop van de naar Kalinka genoemde dahlia in 2002, gooide het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis roet in het eten. Door het overlijden van Prins Bernhard werd het een sobere ceremonie.

Gelukkig mocht de overhandiging van het boek wel doorgaan zodat Lidwien de door haar voorbereide toespraak kon houden. Ook de aanwezigheid van een aantal Kalinka-leden in Oekraïense kleding droeg bij aan de publiciteit. De prijs zelf bestond uit een oorkonde, een stempel, een bouquet en een bedrag van € 500,-. 's Avonds hebben we op de repetitie ons eigen feestje gevierd met een drankje en lekkere hapjes. Het geldbedrag, conform de uitslag van de ledenraadpleging, werd gereserveerd als een eerste aanzet voor de aanschaf van een zendmicrofoon.

Kalinka - Uitreiking van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs - 10 december 2004