Kalinka - Zang: koor & solisten

Het koor van Kalinka

Koor & solisten

Kalinka's koor bestaat uit sopranen 1 en 2, alten, tenoren 1 en 2, baritons en bassen. De koorzang wordt begeleid door Kalinka's eigen orkest. De meeste arrangementen zijn opgebouwd om met meerstemmige zang te worden uitgevoerd. Het repertoire omvat daarnaast mannen- en vrouwenliederen, solistpartijen en/of duetten en een aantal Ó capella stukken. De muziek komt uit vele verschillende delen van Oost Europa. Zowel de oude traditionele muziek als de modernere stukken staan op ons repertoire. Alle teksten worden uit het hoofd gezongen en in de originele taal.

Kennis van het Russisch of Oekra´ens is wel handig maar is geen vereiste. De teksten worden fonetisch ingestudeerd. De hulp van de in het koor aanwezige Russische en Oekra´ense leden voor de uitspraak en de vertaling is uiteraard essentieel.

De inhoud van de liederen is vaak een beschrijving van sfeer, van smart, liefde en hartstocht, van heldendaden maar ook grappige liedjes en spotliedjes horen erbij. In toenemende mate doet het koor ook zingend mee in de dans, al dan niet samen met de dansgroepleden waardoor de vaak statische opstelling van een koor wordt doorbroken en het geheel een veel speelser karakter krijgt.