Kalinka - Dans

Een belangrijke bijdrage aan het succes van ons ensemble wordt geleverd door de dansgroep van Kalinka. De enthousiaste uitstraling, de vele verschillende fraaie kostuums en de professioneel uitgevoerde dansen geven ons ensemble nog meer kleur en beweging. Dat de dansgroep aantrekkelijk is om te zien mag blijken uit een groeiende belangstelling, met name van jonge mensen om bij ons te komen dansen.

De choreografieën voor de dans zijn nu voornamelijk gemaakt voor het uitvoeren van een theatershow in samenwerking met koor en orkest maar ook voor individuele dansen is plaats ingeruimd.

Voor spektakel, zoals hoge sprongen, salto's en die typisch Russische dansen is er nog plaats voor jonge atletische mannen. De dansgroepleden ondergaan minimaal eenmaal per week een intensieve training onder professionele leiding.


Over dansen

Lang, lang geleden dansten onze voorouders hun rituele dansen ter ere van zon, wind, bos, dieren en ter ere van alles wat hun voedsel, licht en warmte gaf. Al in oude kronieken lezen wij over oost-slavische volken die regelmatig bij elkaar kwamen om feesten te vieren, te zingen, te dansen en muziek te spelen.

Een klein land als Nederland kent al veel dialecten en culturele tradities. Oekraďne en Rusland zijn vele malen groter dan Nederland; daarom het is geen wonder dat er verschillende klimaatzones zijn, levensstijlen, religies. Zo ontstond een grote variëteit in folklore, dans en kunst. Sommige dansen zijn te herleiden tot de bewegingen van de mensen bij hun werk. Maar er zijn ook verschillen tussen dansen die samenhangen met de geografische ligging binnen Rusland: van de Noordelijke schitterende reidans in een rustig tempo en met zachte bewegingen tot de flitsende snelle dans uit het Zuiden van Rusland.


Gedanst werd altijd onder begeleiding van een lied, soms gezongen door de dansers zelf en soms ook begeleid door muziek. Enkele van onze dansen bespreken we hier in detail.

Pletjeen

Deze dans komt uit de regio Brjansk (Zuidwest Rusland). De Pleten is een soort gevlochten afrastering rond een dorp, gemaakt van twijgen en dunne takken. Het volksgeloof wil, dat het rond de Kerstdagen voor ongetrouwde meisjes en jongens de beste tijd is om met behulp van de Pletjeen over hun toekomst en een gezin te gissen. Deze dans kent heel speciale bewegingen en beweegpatronen: snelle en zeer gevarieerde tapbewegingen met handgeklap, waarmee alle dansers een rij vormen of een kring, een “slangetje”,”poortjes”en ook nog een draaimolen. Om al deze ingewikkelde versieringen goed te regisseren heeft dans een speciale danseres nodig, de Chorovodnica. Alle deelnemers volgen haar gehoorzaam tijdens de dans. Aan het einde neemt ze alle dansende vrouwen en mannen achter zich mee achter de schermen.

Trepak

Het eerste deel van de show wordt afgesloten met een aanstekelijke dans, Trepak, waarin de mannen kunnen laten zien wat ze aan trucs in huis hebben. De naam van deze dans komt oorspronkelijk van het Russische woord “tropat”, wat ‘stampen’ betekent. Deze dans vertelt het verhaal van dronken mannen en jongens, die belangstelling tonen voor hun buurmeisjes; maar de trotse meisjes hebben geen zin om iets met die lompe stalkers te maken te hebben en laten dat duidelijk merken.

Noordelijke reidans

Het tweede deel van de show opent met de lyrische vrouwendans uit Archangelsk, de noordelijke regio van Rusland. De hele manier van leven en een strenge opvoeding van de meisjes die hen bescheidenheid en een besef van eigenwaarde bijbracht, plus natuurlijk de bijzondere, lange sarafan en de hoge hoeden (kokoshniki) van de danseressen hebben aan dans een soepele en statige beweging geschonken. Die kan het best beschreven worden als een wandeling door het lied. Met deze dans mochten alleen ongehuwde meisjes of pas getrouwde jonge vrouwen (molodki) meedoen. Mannen mochten er alleen maar naar kijken.

De Koryak dans

Na de lyrische noordelijke dans volgt een feestelijke dans ter ere van de zon (Chukchi-Koryak dans). De regio Chukotka is een land van 6 maanden nacht en nog langere winters. De Koryaks brengen in deze donkere en koude periodes veel tijd door in zeer kleine behuizing – huidententen,jurts- , verwarmd met een open vuur, en ze leden honger in afwachting van de komst van de lente en de zon. Hun belangrijkste voedsel waren dieren en vogels; dus werden deze ‘vereerd’, omdat ze als prooidieren mensen in leven houden. De lente komt met een overvloed aan voedsel, maar voordat men met de jacht op dieren en vogels begint, moest een symbolische dans de dieren toestemming te vragen, ze te mogen doden. De beweging van de dans bootst de dieren na en de vogels; de dans wordt begeleid door speciale ritmische geluiden van de handtrommel en door keelklanken.

Hopak

Tot slot de laatste dans, Hopak, symbool van Oekraďne, afkomstig uit de regio Zaporozhye. De dans is de ondertekening van een overeenkomst om deel te nemen aan gevechten. De hoofdofficier van de troepen (Hetman) gaf eerst aan een potentiële medestrijder “charka gorilki” (Oekraďense wodka) en vervolgens gingen ze in de kring Hopak dansen. Allen die gingen meedansen, aanvaardden daarmee zijn leiderschap en waren bereid om te vechten. Iedere soldaat toonde zijn kracht en zijn speciale trucs, die wij u ook in een moderne versie van Hopak in onze show demonstreren.